Regulamin sklepu szybkiekonto.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu szybkiekonto.pl dostępnego pod adresem https://szybkiekonto.pl
2. Skorzystanie z oferty sklepu szybkiekonto.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
4. Żadna z funkcjonalności sklepu kodyfine.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem


5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu szybkiekonto.pl

2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: szybkiekonto.pl umożliwiający nabywanie voucherów oraz kodów do gier.

3. Operator –

NIP 8762307190

ŚWIAT ZABAWEK GRANICA KRZYSZTOF

KRZYSZTOF GRANICA

ADRES: UL ŁYSKOWSKIEGO 39c\3 86-300 GRUDZIĄDZ

email: kontakt@szybkiekonto.pl

4. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zarejestrowała swoje konto w serwisie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

5. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

§2 Dokonywanie zakupów

1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest bez rejestracji.
2. Do zakupu wystarczy tylko adres email.
3. Aby dokonać zakupów należy wybrać opcję „Zamówienie”
4. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
5. Wysyłka zakupionego produktu następuje w ciągu 5 minut po zaksięgowaniu wpłaty na adres email podany na karcie zakupu, pod warunkiem, że produkt jest dostępny w bazie. W innym przypadku czas dostawy wynosi maksymalnie 24h 

Zwrot produktów

§3 Warunki Dostawy i Zwrotu

Dostawa

 1. Produkty zakupione w Sklepie Internetowym www.szybkiekonto.pl są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Oferujemy dostawę produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz wybranych firm kurierskich. Szczegóły dotyczące dostępnych opcji dostawy oraz kosztów są przedstawiane Klientom w trakcie składania Zamówienia.
 3. Czas realizacji dostawy składa się z czasu przygotowania przesyłki do wysyłki oraz czasu dostawy przez przewoźnika. Przygotowanie przesyłki zajmuje zazwyczaj do 2 dni roboczych. Dostawa realizowana jest zgodnie z terminem podanym przez przewoźnika, standardowo w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysyłki.
 4. Produkty cyfrowe, takie jak e-booki czy oprogramowanie, są dostarczane niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, poprzez wysłanie linku do pobrania na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Zwrot

 1. Klienci, którzy są konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają prawo odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep www.szybkiekonto.pl o swojej decyzji za pomocą jednoznacznego oświadczenia. Można to zrobić, wysyłając e-mail na adres kontakt@szybkiekonto.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, produkt należy odesłać na adres: Świat Zabawek Granica Krzysztof, Łyskowskiego 39 c/3, 86-300 Grudziądz, niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Klient.
 4. Sklep zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.44

§4 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klienci sklepu www.szybkiekonto.pl, którzy są konsumentami w świetle obowiązujących przepisów, mają uprawnienie do anulowania zawartej umowy zakupu, nie podając przyczyny swojej decyzji, w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona traktowana jako niezawarta, a konsument zobligowany jest do zwrotu produktu do Sklepu lub osoby upoważnionej przez Sklep do jego odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o swojej decyzji odstąpienia od umowy.

Procedura Zwrotu:
Zwrot produktu powinien zostać zrealizowany na adres: Świat Zabawek Granica Krzysztof, Łyskowskiego 39 c/3, 86-300 Grudziądz. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
Konsument jest odpowiedzialny za ewentualne zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób przekraczający konieczne działania do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
Sklep zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańsza standardowa opcja oferowana przez Sklep), niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu zwrotnego lub dowodu jego odesłania.
Zwrot płatności wykonany zostanie przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami dla niego.
Wyjątki od Prawa do Odwołania:
Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia i po informacji o utracie prawa do odstąpienia.
Nie przysługuje również w przypadku umów, gdzie przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Zaleca się Konsumentom sklepu www.szybkiekonto.pl zachowanie ostrożności i dokładne zapoznanie się z charakterystyką produktu przed dokonaniem zakupu, aby uniknąć konieczności korzystania z procedury zwrotu.

§5 Reklamacje i gwarancja

1. Każdy produkt jest objęty gwarancją na pełen okres działania.
2. W celu zgłoszenia reklamacji należy użyć indywidualnego formularza reklamacyjnego załączonego do produktu pod koniec wiadomości e-mail z kodem.
3. Czas odpowiedzi na formularz reklamacyjny z reguły wynosi 48h. Wyjątkiem stanowią soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, w które nie pracuje obsługa reklamacji. W takim przypadku odpowiedzi należy się spodziewać w najbliższym dniu roboczym. Maksymalny czas uzyskania odpowiedzi to ustawowe 14 dni.
4. Reklamacji nie podlegają kody, które nie działają w związku z nieprawidłowym użyciem przez użytkownika. Do każdego kodu jest załączona instrukcja jego użycia.
5. Dokonanie przez Klienta zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny.

§6 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych ŚWIAT ZABAWEK GRANICA KRZYSZTOF email: kontakt@szybkiekonto.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

§7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, a także zakupionych produktów powinny być zgłoszone za pośrednictwem indywidualnie wygenerowanego do każdego zamówienia formularza reklamacji (z Automater) dołączonego pod koniec wiadomości e-mail z kodem.
2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
3. Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu. Następne zalogowanie się do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.

Shopping Cart
0
  0
  Twoje zakupy
  Twój koszyk jest pusty Wróć do zakupów